Name :   vanphungvo
E-mail :   vanphung50@yahoo.com
Telephone :   01285241529
Comment (Lời Nhắn) :   
Name :   Tran Vinh Kim Ngan
E-mail :   ngantran1@hotmail.com
Telephone :   408-998-7989
Comment (Lời Nhắn) :   Mong noi lai lien lac voi cac ban cu. Thuong yeu.
Name :   Chi Trinh thi Bach Tuyết
E-mail :   huehuong44
Telephone :   1-714-901-8062
Comment (Lời Nhắn) :   thất lạc từ 1975, hiện nay Anh Chị và các cháu đang ở đâu, xin liên lạc Mai 1-714-901-8062 Calirnia, USA.
Name :   Trần anh Tuấn
E-mail :   trantuan800@gmail.com
Telephone :   0903854584
Comment (Lời Nhắn) :   T́m các bạn học lớp 6 trường Tiến Đức năm 72-73... Có bạn nào th́ liên lạc với ḿnh nhé
Name :   ly duong
E-mail :   lyduong2003@yahoo.com
Telephone :   714-854-4575
Comment (Lời Nhắn) :   cac ban nao co so phone Nguyen tri khoa o phong ap cho Ly xin cam on nhieu
   Next 5
Return to Web Site | Sign Guestbook